Szűkülnek a rokkantsági ellátásban részesülők támogatási lehetőségei

Online tanácsadás
10 január 2013
Kommentek: 0

Tags: ,

A munkaadók 2013-tól nem igényelhetnek támogatást  a Munkaügyi Központok TÁMOP 1.1.2-es programjából a rokkantsági ellátásban részesülő személyek foglalkoztatásához.

A 2013. január 1-el hatályba lépő 2012. évi CCXVI. törvény – a munkaadók és a rokkantsági ellátásban részesülő emberek szempontjából hátrányos intézkedéssel – újraszabályozta a megváltozott munkaképességű emberek álláskeresőként való nyilvántartásba vételének lehetőségét. A jogalkotó az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel kizáró okai közé beemelte a rokkantsági ellátást, mint kizáró tényezőt.

A korábbi jogszabály csak a rehabilitációs ellátásban részesülőket zárta ki az álláskeresői regisztrációból, míg a mai napon hatályos, A foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) d. pontjának szövege így szól:

“álláskereső: az a személy, aki

  1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
  2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
  3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
  4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
  5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
  6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,”

A rehabilitációs ellátás már a kezdetektől fogva, a rehabilitációs járadékhoz hasonlóan kizárta az álláskeresőként történő regisztrációt, ezeket a személyeket a Munkaügyi Központok közvetítést kérő személyenként tartották nyilván. Korábban, a megváltozott munkaképességű, ellátásban részesülő személyek különböző csoportjai közül például a rendszeres szociális járadékban részesülőket lehetett (és kellett is) nyilvántartásba venni álláskeresőként és így minden álláskeresőre vonatkozó munkaerő-piaci aktív eszköz (képzés, támogatás, stb.) alanyaivá válhattak ők is és az őket foglalkoztatni szándékozó munkaadók. Azonban amikor 2012. január 1-vel az ő ellátásuk is átalakult (többnyire rehabilitációs ellátássá), elveszítették ezt a lehetőséget. Ebbe a körbe kerültek be 2013-tól a rokkantsági ellátásban részesülők is.

Ennek a hatását a munkaadók és a megváltozott munkaképességű személyek leginkább a Munkaügyi Központtól igényelhető támogatások vonatkozásában érzik majd meg, ugyanis a Munkaügyi Központok csak regisztrált álláskeresők részére nyújthatnak bármilyen támogatást. Korábban egy rokkantsági ellátásban részesülő személy leendő munkaadóját –  a regisztrált álláskereső státusznak köszönhetően – a TÁMOP 1.1.2-es munkaerő-piaci program résztvevőjeként akár 100%-os bér- illetve bérköltség támogatásban részesíthették a Munkaügyi Központok. Ilyen támogatás igénylésére mostantól kizárólag annak a személynek, illetve az őt foglalkoztatni kívánó munkaadónak lesz csak lehetősége, akinek ellátása nem a megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény hatálya alá tartozik, vagy a törvény hatálya alá tartozó ellátását egyéb okból elveszítette, vagy lemondott arról.